Koop tickets
EnglishDeutsch

1945

Oorlog in een oorlog

Duits verdedigingswerk

In de Tweede Wereldoorlog vormden de vuurtoren en het omliggende bunkercomplex een verdedigingswerk in de Duitse Atlantikwall.

Krijgsgevangenen in dienst

Het verdedigingswerk werd aan het einde van de oorlog bemand door een bataljon Georgische krijgsgevangenen in Duitse dienst.

Opstand

In april 1945 besloten de Georgiërs om de geallieerde bevrijdingsmacht te helpen. Ze schakelden de aanwezige Duitsers uit en verklaarden Texel voor bevrijd.

Guerilla

Maar de Duitsers sloegen terug. Vanuit Den Helder werden troepen en zwaar geschut overgevaren. Er brak een ware guerillaoorlog uit op het eiland. De vuurtoren werd zwaar beschadigd.

Begraven op de Hoge Berg

De Georgiërs die niet sneuvelden werden terechtgesteld. Na de oorlog zijn zij met steun van de Russische bevrijders begraven op de erebegraafplaats ‘Loladse’ in het Hoge Berg-gebied op Texel.

Muur om een oorlogsmonument

Na de oorlog werd besloten om de oude, gehavende toren niet af te breken, maar er een nieuwe ronde muur omheen te bouwen. Zo komt het dat de Texelse vuurtoren een historische ‘binnentoren’ heeft.