Koop tickets
EnglishDeutsch

1864

De strijd van Kikkert

Gevaar

De Eierlandse Gronden bij Texel vormen het gevaarlijkste stukje van de Nederlandse kust.

Wrakkenkaart

Op deze kaart uit 1854 kun je zien dat er tot die tijd veel schepen voor de Texelse noordkust zijn vergaan. De scheepvaartroutes in dit deel van de Noordzee waren verre van veilig.

Kikkert

De Texelse notaris Johannes Ludovicus Kikkert voerde daarom actie om een vuurtoren op de noordpunt van Texel te laten bouwen. Dat ging in die tijd vooral via brieven en gesprekken. Tien jaar lang was hij bezig om toestemming te verkrijgen en geld te verzamelen.

De steen

In 1864 was de toren klaar. Kikkert zelf mocht het licht ontsteken.

Markant

Sindsdien heeft Texel een markant gebouw, een baken voor de scheepvaart en een uitzichtpunt van jewelste. Hier de toren op een ansichtkaart uit 1910.