Koop tickets

Mededelingen

Pole to Pole – Een tentoonstelling in de vuurtoren

4 maart 2019

Pole tot pole een tentoonstelling in de vuurtoren

Een bijzonder project in de Texelse vuurtoren! Fotograaf Louisiana van Onna toont er haar eindexamenopdracht voor de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. De fotografe verdiepte zich in navigatie, waarbij ze de noordse stern als uitgangspunt nam. Deze langeafstandstrekker vindt zijn weg zonder tomtom of kompas. De installatie van Louisiana zet aan tot verwondering hierover.

Louisiana van Onna (1995) wil ons confronteren met de rol van navigatie. Hiervoor dook ze in het collectiedepot van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en Ecomare, werkte ze samen met Hans Zweekhorst van de Vogelwacht te Delft en verrichtte ze onderzoek in haar eigen studio.

Door de installatie bovenin de vuurtoren te plaatsen, laat de fotografe de bezoeker de natuur ervaren vanuit het perspectief van een vogel. Bovendien stimuleert ze ons op speelse wijze meer te vertrouwen op ons innerlijk kompas. De tentoonstelling is op 2 maart geopend. De foto’s zijn de hele zomer te zien vanaf de omloop op de zesde verdieping.